Sve više je prisutna činjenica da je gledanje televizije klasičnim putem nadmašilo gledanje vaših omiljenih programa uživo, preko interneta. Sa erom sve bržeg životnog stila, sa sve nižim cenama i dostupnosti interneta svakome, sve više obaveza, potreba, poslova i uživanja se obavlja online. Činjenica je da sve manja količina slobodnog vremena koju čovek ima pogoduje […]

, , , , , ,